การประชุมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำเสนอผลการศึกษา และแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับ กระบวนการ นำเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์ ของประเทศไทย


การประชุมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำเสนอผลการศึกษา และแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับ
กระบวนการ นำเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์ ของประเทศไทย

ดูตารางหมายกำหนดการ  |  ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    
ภาพบรรยากาศ การลงทะเบียน เข้าร่วมสัมมนา

ภาพบรรยากาศ บริเวณที่จัดนิทรรศการ

    
ภาพบรรยากาศบริเวณที่จัดนิทรรศการ

ภาพบรรยากาศในห้องสัมมนา

    
ภาพคุณสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา 
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนารัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ขณะกล่าวรายงาน ต่อท่านประธานในพิธี    ภาพท่านธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเปิดงานสัมมนา
    
รวมภาพหมู่ท่านวิทยากร จากหน่วยงานต่างๆ คณะกรรมการ และที่ปรึกษา จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร    ภาพท่านธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสารให้สัมภาษณ์ กับนักข่าว
    
รวมภาพหมู่ท่านวิทยากร จากหน่วยงานต่างๆ คณะกรรมการ และที่ปรึกษา จากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร    ภาพคุณภูมิใจ อัตตะนันทน์ รักษาการที่ปรึกษานโยบายและแผนงาน บรรยายในหัวข้อ"ทิศทางก้าวต่อไปของระบบ e-Logistics ของประเทศไทย"
    
ภาพคุณรัตติกุล จันทร์สุริยา นักการทูตชำนาญการพิเศษ กระทรวงการต่างประเทศ บรรยายในหัวข้อ" ทิศทางและความก้าวหน้า การพัฒนาระบบโครงข่ายโลจิสติกส์ ด้านการคมนาคมของประเทศไทย กับประเทศคู่ค้าเสรีอาเซียน ที่ประเทศไทย จะได้รับประโยชน์"    ภาพคุณเจษฎา อริยฉัตรกุล ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร บรรยายในหัวข้อ "ศุลกากรไร้กระดาษ และการดำเนินงานพัฒนาระบบ NSW ระยะที่ 2"
    
ภาพบรรยายกาศในห้องสัมมนา    ภาพผู้ร่วมสัมมนาร่วมเสนอแนะและสอบถาม
    
ภาพผู้ร่วมสัมมนาร่วมเสนอแนะและสอบถาม    ภาพผู้ร่วมสัมมนาร่วมเสนอแนะและสอบถาม
    
ภาพท่านรองปลัดฯ ธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ,
สุภัฒ สงวนดีกุล ผู้อำนวยการสำนักอาเซียน 
กระทรวงพาณิชย์,ผอ.เจษฎา อริยฉัตรกุล
คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด,คุณคมกฤษ นาคะลักษณ์ ผู้อำนวยการประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาล มิตรผล จำกัด และ ดำเนินการ
เสวนา โดย ผศ.ดร.สมนึก คีรีโต ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยร่วมเสวนา
ในหัวข้อ “e-Logistics กู้วิกฤตชาติ”    ภาพท่านรองปลัดฯ ธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ,
สุภัฒ สงวนดีกุล ผู้อำนวยการสำนักอาเซียน 
กระทรวงพาณิชย์,ผอ.เจษฎา อริยฉัตรกุล,
คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด,คุณคมกฤษ นาคะลักษณ์ ผู้อำนวยการประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาล มิตรผล จำกัด และ ดำเนินการ
เสวนา โดย ผศ.ดร.สมนึก คีรีโต ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยร่วมเสวนา
ในหัวข้อ “e-Logistics กู้วิกฤตชาติ”
    
ภาพคุณสุภัฒ สงวนดีกุล ผู้อำนวยการสำนักอาเซียน กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติร่วมเสวนาฯ    ภาพผศ.ดร.สมนึก คีรีโต ผู้อำนวยการสถาบัน นวัตกรรมเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่างการเสวนาฯ และเป็น
ผู้ดำเนินรายการ
    
ภาพผอ.เจษฎา อริยฉัตรกุลให้เกียรติร่วมเสวนาฯ    ภาพคุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด ให้เกียรติร่วมเสวนาฯ
    
ภาพคุณคมกฤษ นาคะลักษณ์ ผู้อำนวยการประจำสำนัก กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาล มิตรผล จำกัดให้เกียรติร่วมเสวนาฯ    ภาพท่านรองปลัดฯ ธานีรัตน์ให้เกียรติร่วมเสวนาฯ
    
ภาพผู้ร่วมสัมมนา ร่วมเสนอแนะและ สอบถามในช่วงการเสวนาฯ    ภาพผู้ร่วมสัมมนา ร่วมเสนอแนะและ สอบถามในช่วงการเสวนาฯ
    
ภาพผู้ร่วมสัมมนา ร่วมเสนอแนะและ สอบถามในช่วงการเสวนาฯ    รวมภาพหมู่ผู้ให้เกียรติ ในการเสวนาและปิดโครงการ