thailandnswadmin's blog

การประชุมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำเสนอผลการศึกษา และแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับ กระบวนการ นำเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์ ของประเทศไทย


การประชุมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำเสนอผลการศึกษา และแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับ
กระบวนการ นำเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์ ของประเทศไทย

ดูตารางหมายกำหนดการ  |  ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    
ภาพบรรยากาศ การลงทะเบียน เข้าร่วมสัมมนา

ภาพบรรยากาศ บริเวณที่จัดนิทรรศการ

    
ภาพบรรยากาศบริเวณที่จัดนิทรรศการ

ภาพบรรยากาศในห้องสัมมนา

Thai

Pages

Subscribe to RSS - thailandnswadmin's blog