เงินเฟ้อ ทองคำ และค่าเงินบาท

เงินเฟ้อ คือ การที่ราคาของสินค้าหรือการบริการในช่วงระยะเวลาหนึ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ค่าเงินของเรานั้นลดลง หรือเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเลยว่า หากเรามีเงิน 100 บาท หากในภาวะปกติอาจจะซื้อข้าวได้ 3 จาน แต่หากเกกิดภาวะเงินเฟ้อจะซื้อข้าวได้เพียง 2 จาน

สาเหตุที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อ

สองสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อคือ

1. ต้นทุนการผลิตสินค้ามีราคาที่สูงขึ้น(Cost Push Inflation) ต้นทุนในการผลิตของสินค้าเพิ่มขึ้นนั้นทำให้การผู้ผลิตต้องขายสินค้าในราคาที่สูงขึ้นตามไป

2. ความต้องการที่สูงขึ้น (Demand-Pull Inflation) ความต้องการมีเพิ่มขึ้นแต่สินค้าไม่สามารถที่จะผลิตเพิ่มขึ้นได้ตามความต้องการที่สูงขึ้น ซึ่งมีผลทำให้เกิดการเพิ่มราคาสินค้าให้สูงขึ้นเพื่อลดจำนวนความต้องการให้ลดลง

การแก้ไขสภาวะเงินเฟ้อ

1. การใช้นโยบายการเงินของรัฐบาลและธนาคารกลาง โดยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย หรือหยุดผลิตเงิน เพื่อลดปริมารเงินในระบบการคลัง

2. ควบคุมค่าจ้างและราคาของสินค้า การควบคุมนี้จะเป็นแค่มาตราการชั่วคราวเท่านั้น แต่จะมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อนำมาใช้ร่วมกับนโยบายที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาต้นเหตุของเงินเฟ้อ

3. การตรึงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หลายประเทศได้ทำการตรึงอัตราแลกเปลี่ยนไว้กับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทำให้มีประโยชน์อย่างมากกับการจัดการอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น

เงินเฟ้อนั้นถ้าสูงไม่เกิน 5 เปอร์เซนต์ เราจะเรียกกันว่าเงินเฟ้ออย่างอ่อน แต่หากสูงแล้วปรับตัวลดลงจะไม่นับว่าเกิดเงินเฟ้อ เงินเฟ้อในระดับอ่อนนั้นจะไม่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ แต่หากเกิดเงินเฟ้อสูงจนทำให้ค่าเงินเราลดน้อยลง เงินเท่าเดิมซื้อของได้น้อยลง การลงทุนลธุรกิจมีความไม่แน่นอน จึงจะเกิดผลกระทบทางด้านลบต่อระบบเศรษฐกิจ

ทองคำกับเงินเฟ้อ ทองคำนั้นถือเป็นทรัพย์สินปลอดภัยที่ทั่วโลกยอมรับ หากเกิดปัญหากับระบบเศรษฐกิจนั้นทองคำจะเป็นตัวเลือกแรกๆที่ทุกคนจะซื้อเก็บไว้ อัตราเงินเฟ้อเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นตัวกำหนดราคาของทองคำ เช่นหากปัจจัยอื่นๆคงที่แต่อัตตราเงินเฟ้อสูงขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์ ราคาทองคำก็จะสูงขึ้น 1 เปอร์เซนต์ โดยสามารถสังเกตได้จาก น้ำมันและราคาอาหารต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยกับเงินเฟ้อโดยตรง

หากท่านใดมีความสนใจที่จะลงทุนทองคำ สามารถปรึกษาจากผู้เชียวชาญด้านการลงทุนทองคำโดยเฉพาะได้ที่ บริษัท จีแคป จำกัด จะมีผู้เชียวชาญคอยให้คำปรึกษาหรือสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gcap.co.th/gcapgold/product.php