บทความ

สินค้าออกและสินค้าเข้าจำแนกตามกลุ่มสินค้า         สินค้าออกและสินค้าเข้าจำแนกตามกลุ่มประเทศ         สินค้าออกและสินค้าเข้าจำแนกตามกลุ่มประเทศ (ดอลลาร์ สรอ.)         สินค้าเข้าจำแนกตามภาคเศรษฐกิจ  ...
Post date: Friday, May 16, 2014 - 10:26
โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์พร้อมยุทธศาสตร์การขนส่งของประเทศไทย ในสภาวะการณ์ของโลกปัจจุบันยุทธศาสตร์การขนส่งของประเทศไทย จึงต้องมีเป้าหมายกำหนดให้การขนส่งทางน้ำและทางราง เป็นเส้นทางขนส่งหลักในการขนส่งระยะยาว การขนส่งทางถนนเป็นส่วนขนส่งต่อเชื่อมจากต้นทางสู่เส้นทางหลักกับนำส่งจากเส้นทางหลักสู่ปลายทาง...
Post date: Saturday, April 12, 2014 - 15:05
นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กลาง) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาระบบงานเพื่อการยื่นคำร้องแบบ Single Window Entry สำหรับผู้นำเข้าและผู้ส่งออกสินค้า ครั้งที่ 3 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว สำหรับการสัมมนาฯ...
Post date: Tuesday, March 25, 2014 - 17:30
ลำดับ    หน่วยงาน    โครงการ 1    กรมการขนส่งทางบก    โครงการพัฒนา ระบบเชื่อมโยงระหว่าง National Single Window กับระบบสารสนเทศภายใน ของกรมการขนส่งทางบก สถานะ: การพัฒนาระบบเสร็จสิ้นแล้ว ได้ดำเนินการในขั้นตอนการกำหนด schema...
Post date: Tuesday, March 18, 2014 - 18:30
"ไอซีที" เดินเครื่องกระจายงบฯ 250 ล้านบาทให้หน่วยงานรัฐพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการนำเข้า-ส่งออกให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดต้นทุนและเวลาการนำเข้า-ส่งออก นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)...
Post date: Sunday, March 2, 2014 - 15:20
ebXML is an international initiative established by UN/CEFACT and OASIS. "The United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT) and the Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) have joined forces to initiate a worldwide project to...
Post date: Monday, February 17, 2014 - 11:25

Pages